Regulamin sklepu internetowego

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://simhub.com.pl/ prowadzony jest przez Maresto Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, w zarejestrowanym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493326, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.in. ul. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1.000.440,00 zł.

Dane kontaktowe Sprzedaż:

- adres e-mail: sales@simhub.com.pl.

dokument (stanowiący przepis regulujący w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) nazywany dalej „Regulaminem”, określenia dotyczące zasięgu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Sklepu internetowego, zasady zawarte w spotkaniach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki klienta oraz sprzedaż, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 • 1. Definicje

 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://simhub.com.pl/.
 2. Sprzedawca – Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, wpisany do rejestru rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493326, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. ul. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1.000.440,00 zł.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo dostępu obejmuje dostęp do sprzedaży.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze sprzedażą usługową, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością dostępną lub dostępną.
 5. Usługa elektroniczna – usługi elektroniczne poprzez sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa zawierana pomiędzy klientem a sprzedażą za pośrednictwem Internetu, którego jest zakup produktu.
 7. Produkt – produkt, który Klient jest dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego.
 8. Zawiadomienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedaż i adresowanie bezpośrednio do umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówień – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu zakupu produktu.
 10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tych informacjach adresowych oraz historia znaczenia.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiającym rejestrację konta klienta.
 12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o produktach i promocji sprzedaży.
 13. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do dni ustawowo wolnych od pracy.

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca jest dostępny do usług na rzecz klienta w zakresie i na warunkach użytkowych w Regulaminie.
 2. Klient jest dostępny do użytku ze Sklepu internetowego zgodnie z dostępem do prawa i współżycia społecznego.
 3. Klient z usługą sprzedaży jest do uzgodnienia z Regulaminu.
 4. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych konsumentów, wdrażając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z korzystaniem z danych osobowych iw sprawie swobodnego dostępu do takich danych oraz korzystania z nich przez 95/46/WE.
 5. Klient odpowiada na gromadzenie, przekazuje i przekazuje przez sprzedaż danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki stosowania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sprzedaż określającą „Politykę prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Informacje dotyczące produktów znajdujących się na stronie sklepu internetowego zawierają zaproszenie do umowy zawartej w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Urządzenie samodzielnie działa na zmiany w produktach działających w sklepie internetowym, które są tworzone przez nowe produkty, jak i również odwoływania akcji, które są zależne od zmian, które trwają już w promocji. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych z obniżeniem cen Produktu, na stronie produktu, obok cen promocyjnych, poprzedzających najniższą cenę produktu, który obowiązywał w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w odniesieniu do wskazanej ceny.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient jest przeznaczony do stosowania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w którym nieużywane jest oprogramowanie komputerowe (w tym oprogramowanie złośliwego) lub aplikacje.
 10. Dodatkowe zagrożenie z korzyścią z usług drogą elektroniczną, dzięki możliwości uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na podłączaniu do sieci komputerów i ingerencji w te dane, co może nastąpić, w przypadku ich utraty, nieuprawnionego naruszenia lub wynikająceenie użycia z usługi dostępne w sklepie internetowym.

 • 3. Usługi i ogólne warunki korzystania z usług

 

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego, drogą elektroniczną, poprzez:
 2. udostępnienie treści oferty w produktach na stronie sklepu internetowego,
 3. umożliwienie spełnienia warunku zamówienia w celu zawieszenia umowy sprzedaży,
 4. umożliwienie rejestracji w celu osiągnięcia konta klienta i utrzymania konta klienta Sklep internetowy,
 5. Przesyłanie klientom informacji o promocjach i produktach w formie „Newslettera”.
 6. Usługi określone w pkt 1 podpisu są nieistotne.
 7. Umowa o doręczenie usług drogą elektroniczną w formie spełnienia warunku zamówienia zawierana jest z klienta na czas określony przy wejściu przez niego do wypełnienia formularza oraz z chwilą odstąpienia od warunku lub z przesłanego terminu końcowego sprzedaży.
 8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie rejestracji i obsługi Konta klienta zawiera się z klientem na czas nieoznaczony w momencie dostępu przez niego do rejestracji w sklepie internetowym.
 9. Założenie konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej na stronie sklepu internetowego – Formularz rejestracji. Posiadanie konta klienta nie jest wymagane do zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym.
 10. Umowa o dostarczenie drogą elektroniczną usług „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klient do usług „Newsletter” za pomocą usługi udostępnianej na stronie Sklepu internetowego oraz następuje z chwilą przekazania przez Klienta umowy zgodnie z określonymi Regulaminem lub po wypowiedzeniu się z listami subskrypcyjnej za pomoc hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do użycia z urządzeniami użytkowymi przez sprzedażwcę:
 12. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 13. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 14. dostęp do sieci elektronicznej.
 15. Klient wysyła opłaty z dostępu do sieci Internet i przesyła dane zgodnie z taryfą twojego dostawcy usług internetowych.

 • 4. Umowa sprzedaży

 

 1. Funkcja umożliwia składanie na dostępne produkty w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień dostępnych w sklepie internetowym przez 24 godziny w tygodniu.
 2. W celu dostarczenia zamówień poprzez formularz zamówień dostępny na stronie internetowej klienta, który umożliwia wybór produktów dostępnych w sklepie internetowym, dostępnym do uzyskania oraz określonym przez zamawiającego produktów. Podanie wyboru produktu (dodanie produktu do „koszyka” poprzez dostępność dostępu do sklepu internetowego), klient wypełniony formularz zamówienia wskazany w nim dane niezbędne do realizacji zamówień przez sprzedaż, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia za pomocą przycisku „ Zamawiam i płacę ”.
 3. Po wysłaniu zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail zamówienia. Przewodnicząca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia wysłała wiadomość od klienta potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia do daty sprzedaży.
 4. Wiadomość o zamówieniu zawiera określone warunki umowy sprzedaży, a także rodzaj zamówionego produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokość przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

 

 • 5. Czas realizacji zamówień oraz dostawa

 

 1. Realizacja zamówienia według kolejności ich wprowadzenia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówień składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówień dla Produktów zawieszany na magazynie Sprzedaży wynosi do dwóch dni roboczych. Czas realizacji zamówień na produkty dostępne w momencie zamówienia na magazynie sprzedaży wynoszącym od dwóch tygodni do czterech miesięcy.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00 oraz w dni wolne od pracy są dostępne następnego dnia.
 4. W ramach części zamówień dostarczonych z kilkoma produktami nie jest dostępny, klient jest o tym poinformowany telefonicznie, aby otrzymać wiadomość e-mail i określić kolejność realizacji zamówień (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówień, aby wybrać produkt produktu) ).
 5. W przypadku przygotowania się z kilku produktów o różnych dostępnych, a następnie dostarczonych w jednej dostawce, termin realizacji zamówień będzie dostarczony od końca skompletowania przez sprzedaż końcowego produktu, chyba że w uzgodnieniu z klientem postanowiono inaczej.
 6. Czy czas realizacji zamówień należy uwzględnić czas dostawy produktu do klienta przez funkcję prostą, stosowaną przez klienta podczas dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie realizacji zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są wyłącznie w dniach roboczych.
 8. Po wejściu do przesyłki należy sprawdzić stan opakowań i jego zawartości. W razie konieczności posiadania innego powiadomienia w przypadku kuriera sporządzić powiadomienia ze względu na ryzyko oraz powiadomić o sprzedaży.
 9. W przypadku odmowego przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyny leżącej po stronie Klienta, administrator posiada uprawnienie do pomocy klientowi kosztami poniesionymi w związku z tym (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub rozwiązania do Klienta).
 10. W przypadku, gdy sprzedawca pokryje klienta powstał w czasie przewozu produktów, należy do tego klienta w określonym zakresie, w którym został on przekazany przez sprzedaż, przechodzą na sprzedaż. Przejście wymagane na sprzedaż nie wymaga posiadania wymaganej umowy cesji.
 11. Możliwość odebrania zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa, czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Odbiór zamówień w punkcie stacjonarnym jest dostępny wyłącznie w godzinach pracy punktu potwierdzeniu przez sprzedaż przygotowania produktu.

 • 6. Metody płatności

 

 1. Umożliwia umożliwienie płatności za zamówione produkty:
 2. w formie przedpłaty za transmisję systemu płatności elektronicznych Stripe, którego operatorem jest Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 3. w formularzu przedpłat przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedaży.
 4. Klient może dokonać płatności w ciągu pięciu dni od momentu umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienia może zostać anulowane, a sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 5. Dostawca przy realizacji zamówień po wydaniu przez operatora płatności elektronicznych informacji o wystąpieniu autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatnościach przelewem regularnym.
 6. Dowód zakupu jest dostarczany do klienta wraz z produktem lub elektronicznie na adres e-mail przez klienta w trakcie realizacji zamówienia. Klient składający zamówienie na produkt dostarczony za pośrednictwem sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
 7. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, agent dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

 

 • 7. Odpowiedzialność za zgodność produktu z umową

 

 1. Zgodnie z art. 43a, nast. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawie konsumenta, sprzedawca jest odpowiedzialny za klienta, konsumenta, za zgodność produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumentów, które są zawarte w zastosowaniu, są dostępne, które są bezpośrednio stosowane z jej zasięgiem, gdy z treści tej umowy wynika, że ​​nie posiada ona tej osoby, która jest chroniona, obejmuje ją z przedmiotem obejmującym przez nią działalność gospodarczą, regulującą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyczerpaniu konsumenta, w chwili rozpoczęcia umowy, zostało wprowadzone, że konkretna cecha produktu odbiega od zgodności z umową w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonych cech produktów.
 3. Dostarczenie produktów w ramach realizacji uprawnień podstawowych w paragrafie zachodzącym na koszt sprzedaży.
 4. Wydanie odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową w chwili dostarczenia i ujawnienia w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, z wykorzystaniem przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działającej z jego administratorem, jest dalszy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który jest dostępny przed dwoma latami od chwili dostarczenia Produktu, jest w chwili jego dostarczenia, o ile nie jest potwierdzone, inaczej lub domniemania tego nie można spełnić ze specyfikacją Produktu lub charakteru braku zgodności Produktu z umową .
 5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy podłączyć drogą elektroniczną na adres sales@simhub.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można zgłosić na formularzu, który podlega karze nr 2 do Regulaminu.
 6. Jeśli produkt jest niezgodny z umową, konsument może stworzyć jego rozwiązanie lub wymianę. Sprzedawca może udostępniać wymianę, gdy konsument może być dostarczony lub dostępny, gdy konsument jest usługą wymiany, doprowadzenie do zgodności z produktem z umową w sposobie wybranym przez konsumenta jest dostępne albo wymagane byłoby dostarczanie usług komunikacyjnych dla sprzedaży. Jeżeli naprawa i wymiana są możliwe lub wymagane są koszty związane ze sprzedażą, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 7. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć powiadomienie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:
 8. Sprzedawca doprowadzony do produktów zgodnych z umową;
 9. Sprzedawca nie doprowadził produktów do zgodności z umową;
 10. brak zgodności Produkt z umową nadal istnieje, mimo że dostawca produktu jest zgodny z umową;
 11. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle, że przyczyną jest albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego przedłużenia z możliwością jego naprawy lub wymiany;
 12. z systemem sprzedaży lub innym wyraźnym skutkiem, że nie jest to możliwe w przypadku zgodności produktu z umową w czasie lub bez dostępu do danych niedogodności dla konsumenta.
 13. Klient może nie otrzymać od umowy, jeśli brak zgodności Produkt z umową jest nieistotny.
 14. Odbiornik odbierający powinien być dostępny z prawem do obniżenia cen, nie później niż 14 dni od otrzymania odbiornika o niższym cenie.
 15. W razie odstąpienia od umowy konsumenta, konsumenta, Produkt Sprzedaży na jego koszt. Odbiornik odbioru danych o częstotliwości, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktu lub wysłania jego odesłania. Odpowiedź zwrotna przy użyciu tego samego sposobu świadczenia, rodzaju użytkownika, że ​​konsument jest aktywny na inny sposób, który nie jest podłączony do niego z wykorzystaniemi kosztami.
 16. Jeśli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy zachować na adres: Maresto Polska Sp. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa.
 17. Sprzedawca odpowiada na zapytanie klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym zakresie jest równoznaczne z jego zastosowaniem.
 18. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany produktu na nowy.

 • 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Klientowi konsumentowi w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, istnieje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez wypłaty.
 2. Postanowienia dotyczące konsumentów, które są zawarte w zastosowaniu, są dostępne, które są bezpośrednio powiązane z jej zasięgiem, gdy z treści tej umowy wynika, że ​​nie posiada ona tej osoby, która jest zawarta w umowie, omówiona z przedmiotem obejmującym przez nią działalność gospodarczą, regulującą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia produktu przez klienta lub osobę fizyczną przez niego wskazaną inną niż zwykłe. Jeśli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są oddzielne, partiami lub w części – termin biegnie od momentu, w którym znajdują się mniejsze rzeczy, partycja lub część.
 4. Klient może odesłać od umowy składając wniosek na formularzu, który został złożony nr 1 do przesłania Regulaminu, wysyłając je na adres sprzedaży lub drogą elektroniczną na adres sales@simhub.com.pl.
 5. Do zachowania termin obowiązywania w pkt 3 wystarczy potwierdzenie o odstąpieniu od umowy przed jego koniecznością.
 6. Potwierdzenie potwierdzenia przez klienta otrzymania potwierdzenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Otrzymał płatność, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedzi o odstąpieniu od umowy, zwrócony klientowi w każdym przypadku otrzymanym od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Otrzymanie płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, który zostanie zastosowany przez klienta, być może, klient zostanie dostarczony na inny sposób zwrotu płatności, który nie zostanie dołączony do niego z kosztami.
 8. Jeśli nie otrzymałeś powiadomienia, że ​​sam odbierze Produkt od Klienta, może pojawić się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu lub otrzymania przez Klienta odpowiedzi na jego odesłania, w następstwie tego, które zostało wysłane wcześniej.
 9. Klient jest dostarczany w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, sprzedawca nie jest dodawany do innych produktów przez inne dodatkowe koszty.
 10. Klient ma informację o sprzedaży lub związaną z nią osobę przez sprzedaż, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpiono od umowy, chyba że wydany przez Ciebie produkt, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego użyciem.
 11. Klient oferuje wyłącznie dodatkowe koszty zwrotu produktu.
 12. Produkt należy przechowywać Sprzedawcy na adres: Maresto Polska Sp. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa.
 13. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu w czasie transportu. Administrator nie przyjął przyjęciach za pobraniem.
 14. W razie odstąpienia od umowy konsumenta, zastosowanie konsekwencji za wartość rzeczy, które mogą wystąpić z zastosowania w sposób konieczny poza charakterem, cechą i zastosowaniem rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie zapewnia klientowi umowy zawartej w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w stosunku do umowy:
 16. którego dostęp jest nieprefabrykowany, według rzeczywistego zasięgu konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,
 17. które są dostępne, które są dostarczane, ze względu na swój charakter, jeden nierozłącznie połączony z innymi kuami.

 • 9. Odstąpienie od umowy

oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konto klienta, Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do zawarcia umowy. Klient może dostarczyć zasilanie za wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym i bez wysyłania powiadomienia o wysłaniu na adres elektryczny sales@simhub.com.pl.
 2. Posiadanie prawa do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z 14-dniowym terminem obowiązującym w przypadku naruszenia przez Klienta stosowania Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez usługę sprzedaży usług za pomocą Internetu, klient jest uprawniony do odbioru reklamacji drogą elektroniczną na adres sales@simhub.com.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zawierająca oznaczenie klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres elektroniczny), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem dotyczącym, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności, które obejmują złożenie reklamacji.
 5. Reklamacja rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 • 10. Postanowienia składające się z

 

 1. Postanowienia dotyczące stosowania paragrafu jedynego konsumenta niebędącego konsumentem w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień użycia paragrafu nie jest używany dla umów sprzedaży, niedostępny dla użytkowników jest osobą fizyczną, która jest bezpośrednio z jej usługami odłączanymi, gdy z treści tej umowy wynika, że ​​nie posiada ona dla tej osoby charakteru wynikającej z niej, omówiona z przedmiotem obejmującym przez nią działalność ekonomiczne, obowiązujące na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontroler sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie, gdy produkt nie został wydany klientowi, fizycznie dostępnej w abonencie klienta lub realizującym dostawę do klienta. Odstąpienie od umowy przez sprzedaż nie rodzi się po stronie klienta w stosunku do sprzedaży.
 4. Zagrożenie sobie prawo do ograniczenia metody płatności w Sklepie internetowym. Rozwiązanie zapewnia prawo do płatności przedpłatami w całości lub części zamówień wartości, które są dostępne przez klienta płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem, który wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, który został wskazany przez Klienta lub zwykłego, na Klienta, który pochodzi z usługi i został wydany z Produktem oraz niebezpieczeństwo wydanej lub przesłanej Produktu.
 7. Odpowiedzialność sprzedaży w stosunku do Klienta jest ograniczona wyłącznie do przyczyn poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości większej niż wartość zamówień złożonych przez Klienta.

 

 • 11. Odpowiedzialność sprzedaży

 

 1. Osoba zgłaszająca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez klienta błędnych danych (w przypadku podania błędnych danych w ramach stosowania na stronie) lub działanie klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający realizację usług przez sprzedaż.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze sklepu internetowego przez klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, udostępnianie prawa oraz udostępnianie w tym zakresie współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Oprogramowanie posiada prawo do zawieszenia lub dodanie dodatkowego zastosowania Sklepu internetowego z uwagami na konieczność konserwacji, rozszerzenia lub rozszerzenia bazy danych. Zawieszenie jest dostępne w oparciu o szczegółowe rozwiązania, które mogą zostać wykluczone z prawa klienta.

 • 12. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści dostępne w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a brak dostępu do klienta lub innych dostawców, z ochroną przed prawem właściwym i są wyłączane przez Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez zgody, sprzedaż wynika z odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
 2. Klient jest dostępny z różnych treści dostępnych w ramach Sklepu internetowego, w zakresie własnego użytku osobistego. Treść zawarta w innym zakresie jest dopuszczona wyłącznie w przypadku, gdy jest wskazana wyraźnie przez sprzedaż.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych i innych treści, nie oznacza pojęcia przez klienta prawniczego w odniesieniu do treści, a to nie oznacza posiadania prawa własności, praw pokrewnych lub licencji .
 4. Zabronione jest możliwe zastosowanie bez zgody sprzedaży:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmisja elektroniczna lub w inny sposób Sklep internetowy lub jego część, a także szczegółowe treści udostępniane za jego pomocą,
 6. dostępnie w sposób rozpowszechniany w sklepie internetowym treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i ich wykorzystanie w całości lub części.

 • 13. Postanowienia ostateczne

 

 1. Rozporządzenie sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu powiadomienia na stronie sklepu internetowego co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania aplikacji Regulaminu. Zmiana przepisów w czasie obowiązywania w stosunku do umownego o charakterze łączącym drugą stronę, która podlega zachowanym wymaganiom określonym w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie dotyczy umowy z terminem obowiązywania 14 dni kalendarzowych.
 2. W kwestii nieregulowanych zapisów, które mają zastosowanie do stosowania przepisów prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które są dostępne w przypadku konsumenta, są dla niego bardziej zaawansowane, a przepisy te nie mogą być włączone do umowy, do jednego zastosowania w umowie zawartej za pośrednictwem Internetu.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z pozasądowymi rozpatrywania skarg i dochodzenia z ze składanych w sklepie. Należą do nich prawa: w razie sporu o skutki prawne z umów sprzedaży i dostępu do usług, wystąpienie z konsekwencjami o rozpoznanie spraw przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy kontrolnych Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z konsekwencjami do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie o wystąpieniu skutków ubocznych na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie ustaw z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Rozwiązanie od pkt 3 może być określone jako pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika miejskiego. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl .
 5. Klient końcowy może dodatkowo otrzymać dostęp do Internetu drogą internetową ze sprzedażą za pośrednictwem aplikacji ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 6. Spory powstał w wyniku zastosowania usług na podstawie wniosku Regulaminu zakończonego pod rozstrzygnięciem:
 7. sądowi powszechnemu do wyboru klienta zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa polskiego, klienta jest konsumentem,
 8. sądowi powszechnemu właściwemu według miejsc sprzedaży, produkt klienta nie jest konsumentem.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin wejścia w życie z dnia 10 lutego 2023 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1

FORMULARZ zgłoszenia niezgodności towaru z umową

Załącznik nr 2