Polityka zwrotów i reklamacji

POLITYKA ZWROTÓW

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może otrzymać wniosek od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez konieczności dostarczenia. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym klient wyszedł do rzeczy lub w którym znajduje się trzecia inna niż wskazówka i wskazana przez klienta wysyłającego w produkcie.

Konsument ten rozumie również, że osoba, która jest dostarczana, jest bezpośrednio przekazywana z jej zasięgu, gdy z treści tej umowy wynika, że ​​nie ma ona dla tej osoby głównej wiadomości, która jest przekazywana z przedmiotem dotyczącym jej zasięgu gospodarczego, omówienia na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby uzyskać dostęp do prawa odstąpienia od umowy, należy wprowadzić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze współdziałania pomocniczego do nas, lub drogą elektroniczną na sales@simhub.com.pl .

Klient może spełnić warunki odstąpienia od umowy zawartej nr 1 do Regulaminu naszego sklepu internetowego. Skorzystaj z warunków nie jest obowiązkowe.

Aby zakończyć odstąpienie od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania zawartego mu prawa odstąpienia od umowy przed terminem do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w ramach umowy zawartej w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy:

  1. a) którego dostęp jest nieprefabrykowany, cyfrowy według konsumenta lub służący do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. b) w którym są dostarczane produkty, które są dostarczane, ze względu na swój charakter, nierozłącznie połączone z innymi kuami.

Skutki odstąpienia od umowy

W następstwie odstąpienia od umowy o wysłaniu klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego do naszego sklepu internetowego) z tytułu kosztów dostarczenia rzeczy, aw przypadku wystąpienia nie później Ponad 14 dni od dnia, w którym powiadomiliśmy o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany przy użyciu takich samych metod płatności, które zostaną uruchomione przez klienta w wyniku transakcji, gdy klient będzie gotowy na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klienta nie ponoszą żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Informujemy, że możemy otrzymać zwrot z płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia go na jego odesłania, w odpowiedzi na to, które następuje wcześniej.

Prosimy o odesłanie produktu na adres: Maresto Polska Sp. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa zdarzenia, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wystąpiło nas o odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli produkt zostanie odesłany przed terminem 14 dni. Informujemy, że klient będzie ponosić bezpośrednie koszty zwrotu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 

Zgodnie z art. 43a, nast. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawie konsumenta, sprzedawca jest odpowiedzialny za klienta, konsumenta, za zgodność produktu z umową sprzedaży. Konsument ten rozumie również, że osoba, która jest dostarczana, jest bezpośrednio przekazywana z jej zasięgu, gdy z treści tej umowy wynika, że ​​nie ma ona dla tej osoby głównej wiadomości, która jest przekazywana z przedmiotem dotyczącym jej zasięgu gospodarczego, omówienia na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyczerpaniu konsumenta, w chwili rozpoczęcia umowy, zostało wprowadzone, że konkretna cecha produktu odbiega od zgodności z umową w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonych cech produktów.

Wydanie odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową w chwili dostarczenia i ujawnienia w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, z wykorzystaniem przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działającej z jego administratorem, jest dalszy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który jest dostępny przed dwoma latami od chwili dostarczenia Produktu, jest w chwili jego dostarczenia, o ile nie jest potwierdzone, inaczej lub domniemania tego nie można spełnić ze specyfikacją Produktu lub charakteru braku zgodności Produktu z umową .

Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy podłączyć drogą elektroniczną na adres sales@simhub.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można zgłosić na formularzu, który podlega karze nr 2 do Regulaminu.

Jeśli produkt jest niezgodny z umową, konsument może stworzyć jego rozwiązanie lub wymianę. Sprzedawca może udostępniać wymianę, gdy konsument może być dostarczony lub dostępny, gdy konsument jest usługą wymiany, doprowadzenie do zgodności z produktem z umową w sposobie wybranym przez konsumenta jest dostępne albo wymagane byłoby dostarczanie usług komunikacyjnych dla sprzedaży. Jeżeli naprawa i wymiana są możliwe lub wymagane są koszty związane ze sprzedażą, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć powiadomienie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

  1. a) Sprzedawca doprowadzenia produktów do zgodności z umową;
  2. b) Sprzedawca nie doprowadził produktów do zgodności z umową;
  3. c) brak zgodności Produkt z umową nadal istnieje, mimo że dostawca oprogramowania jest zgodny z umową;
  4. d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle, że powodem jest skutek albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego powiadomienia z możliwością jego naprawy lub wymiany;
  5. e) z dostarczaniem lub bezpośrednio wynikającym, że nie jest to możliwe w przypadku zgodności z umową w czasie lub bez dostarczania niedogodności dla konsumenta.

Klient może nie otrzymać od umowy, jeśli brak zgodności Produkt z umową jest nieistotny.

Odbiornik odbierający powinien być dostępny z prawem do obniżenia cen, nie później niż 14 dni od otrzymania odbiornika o niższym cenie.

W razie odstąpienia od umowy konsumenta, konsumenta, Produkt Sprzedaży na jego koszt. Odbiornik odbioru danych o częstotliwości, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktu lub wysłania jego odesłania. Odpowiedź zwrotna przy użyciu tego samego sposobu świadczenia, rodzaju użytkownika, że ​​konsument jest aktywny na inny sposób, który nie jest podłączony do niego z wykorzystaniemi kosztami.

Jeśli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy zachować na adres: Maresto Polska Sp. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa .

Sprzedawca odpowiada na zapytanie klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym zakresie jest równoznaczne z jego zastosowaniem.

Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany produktu na nowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1

FORMULARZ zgłoszenia niezgodności towaru z umową

Załącznik nr 2