Zásady používání souborů cookie

POLITIKA COOKIES

Internetový obchod automaticky neshromažďuje žádné informace s výjimkou informací obsažených v cookies.
Cookies (tzv. „cookies“) jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka a jsou určeny k používání webových stránek Internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Subjekt, který umísťuje cookies na koncové zařízení zákazníka a získává k nim přístup, je Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s její sídlo ve Varšavě.
Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
přizpůsobení obsahu stránek Internetového obchodu preferencím Zákazníka a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení zákazníka a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
udržovat relaci Zákazníka umožňující návrat k obsahu košíku. V Internetovém obchodě se používají následující typy souborů cookie:
"session" (soubory cookie relace) a "trvalé" (trvalé soubory cookie). Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Zákazníka až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech cookie nebo do doby, než je Zákazník smaže;
"nezbytné" soubory cookie umožňující využívání služeb dostupných v Internetovém obchodě, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření v internetovém obchodě;
soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. slouží k odhalování zneužití v oblasti autentizace v rámci Internetového obchodu;
"výkonnostní" soubory cookie umožňující shromažďování informací o tom, jak používat webové stránky Internetového obchodu;
"funkční" soubory cookie umožňující "zapamatování" nastavení zvolené Zákazníkem a personalizace rozhraní Zákazníka, např. ve smyslu zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého Zákazník pochází, velikosti písma, vzhledu webu atd.;
„reklamní“ soubory cookie umožňující poskytování reklamního obsahu zákazníkům více přizpůsobené jejich zájmům.

Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení zákazníka. Zákazníci mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno při každém jejich umístění na zařízení Zákazníka. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Prodávající informuje, že omezení používání cookies může mít vliv na některé funkcionality dostupné v Internetovém obchodě.